Konferensresan - exempel

Detta är ett exempel på en utvärdering av en konferensresa.

Gavs tillräckligt med information om resan inför resan.
Hur var transfern till och från flygplatserna?  
Hur tycker du att flygresan fungerade?  
Kommentar

Hotellet

Hur fungerade incheckningen ?  
Hur var hotellrummet?  
Hur var hotellfrukosten?  
Hur var hotellet som helhet?  
Kommentar

Konferensen

Hur var avvägningen mellan konferenstid och fri tid?  
Vilken session var allra bäst?

Har du några övriga kommentarer så skriv fritt nedan.

Tack för att du tog dig tid att besvara enkäten.


Dina svar lagras anonymt