Kan en timme betalt friskvård vara lönsam för så väl arbetstagare som arbetsgivare? Genom regelbundna undersökningar kan vi jämföra personalens motionsnivå med tex sjukfrånvaron. Med motion menar vi allt ifrån ett maraton eller bergsklättring till en promenad på 20 minuter.
Demografiska frågor. Dessa frågor är obligatoriska
Enkäten är anonym, det enda vi behöver veta är din åldersgrupp.  

Hur ofta motionerar du, antal gånger per vecka?  
Vilken typ av motion utför du vanligast, flera alternativ är möjliga?  
Röker eller snusar du?  

Dina vanor
Skulle du vilja ha en friskvårdstimme (= 1 timme/vecka betald motion på arbetstid)
Om nej på ovanstående fråga, varför inte?

Hur skulle du själv bedömma din egen motion?
Hur skulle du själv vilja att din kondition var, hänsyn tagen till ambition och tid?
Några frågor om kost
Hur ofta äter du snabbmat varje vecka?
Hur ofta hoppar du över en måltid per vecka, frukost, lunch eller middag?
Om du hade större kunskaper om kost och näring, skulle du då vilja ändra dina matvanor?

Hur många timmar övertid arbetar du per vecka?
Ungefär hur många sjukdagar brukar du ha per år?
kommentarer eller synpunkter på enkäten.Dina svar lagras anonymt